Skip to main content

Frågor & Svar

Vad krävs för att hyra fordon hos oss?

Man måste vara 20 år för att hyra bil och 21 år enligt svensklag för att köra Can-Am.

Hur fungerar det med försäkring?

Alla våra fordon är fullt försäkrade och ingår i priset. För villkor läs våra allmänna hyresvillkor

Får jag köra utomlands med fordonet?

Ni får köra utomlands med våra fordon endast efter skriftligt överenskommet med oss.

Får någon annan köra fordonet jag hyrt?

Nej enbart hyrestagaren får köra fordonet om inget annat är skriftligt överenskommet med oss.

Går det att hyra längre perioder?

Absolut, kontakta oss för offert.